Otvoren JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.06.2018.godine Tekst javnog poziva i obrasce za prijavu po ovom Javnom natječaju mogu se preuzeti na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH:

TEKST JAVNOG POZIVA http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkursi/Tekst%20JP%202018%201.pdf

OBRAZAC ZA PRIJAVU
1. http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkursi/OBRAZAC%20-%20I%202017-1_aplikacijski.pdf
2. http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkursi/OBRAZAC%20-II%202018-1_finansijski.pdf

Zainteresirane pravne osobe sa područja općine Neum, koje zadovoljavaju uvijete natječaja, mogu se obratiti Razvojnoj agenciji Nera za asistiranje i pomoć pri pripremi projektne dokumentacije za navedeni javni poziv, na e- mail: info-nera@neum.ba .