Obavijest poljoprivrednim proizvođačima za podnošenje plana prijave proizvodnje, prijave proizvodnje, rokovima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu, kao i rokova za godišnju prijavu stanja na poljoprivrednim gazdinstvima

Služba za gospodarstvo i financije općine Neum obavještava poljoprivredne proizvođače s područja općine Neum o propisanim rokovima za podnošenje prijave plana proizvodnje (PPP obrazac), prijave proizvodnje (P1-obrazac), rokove za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu (Z1-obrazac), rokovi za godišnju prijavu stanja na poljoprivrednim gazdinstvima, kao i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu iz federalnog proračuna, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnje („Sl. list FBiH 32/17, 55/17, 56/18)  i Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, „Sl. list FBiH 42/08).

Poljoprivrednici koji planiraju aplicirati na  novčane poticaje iz oblasti poljoprivrede Federalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, da sukladno članku 6 Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnje („Sl.novine FBiH“  broj 32/17), klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu županijskom ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede do 15.11. tekuće godine na obrascu PPP. Obrazac se može preuzeti na stranicama:  www.fmpvs.gov.ba ili u prostorijama općine Neum. Ispunjen i potpisan obrazac slati direktno na adresu županijskog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Hrvatske mladeži b.b., 88000 Mostar. Rokovi za podnošenje P-1 i Z-1 obrasca za biljnu proizvodnju:
 • Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja-kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor P-1 do 15.06. 2018. godine i Z-1 do 01.10. 2018. godine
 • Proizvodnja grožđa i maslina, član 17. Pravilnika 55/17
Rokovi za animalnu proizvodnju:
 • Uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze-P 1 do 15.05. 2018. godine, Z-1 do 01. 10. 2018. godine
 • Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica P 1 do 15.05. 2018. godine, Z-1 do 01.10. 2018. godine
Proizvodnja svinjskog mesa-tov svinja Prijava početka tova na obrascu P-1 pet dana nakon završetka karantena (za grla iz uvoza) tj. Useljenja posljednjeg praseta u turnus (vlastiti ili domaći uzgoj) Prijava završetka tova na P-1 obrascu najkasnije 10 dana prije završetka tova svinja (član 34. Pravilnika 55/17
 • Uzgoj rasplodnih krmača-član 35. Pravilnika 55/17
 • Proizvodnja/uzgoja slatkovodne i morske ribe-pastrmka, šaran, lipljan, lubin i orada-član 40. Pravilnika 55/17
 • Uzgoj pilenki i matičnog jata-član 36., 37., 38.,
Kao i uvjeti i rokovi za ostale vrste proizvodnje za koje poljoprivredni proizvođači imaju uvjete prijave. Prijave proizvodnje-obrazac P1 i zahtjev za isplatu novčane potpore-obrazac Z 1 sa propisanom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ/HNK Mostar, a popunjava u prostorijama općine Neum. Nositelji poljoprivrednih gazdinstava dužni su javiti općinskoj službi podatke o:
 1. Trenutnom stanju na poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,
 2. Promjenama stanja na poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,
 3. Trenutno stanje vrste i brojnog stanja stoke kao i
 4. Promjene stanja vrste i brojnosti stoke.
Rok za prijavu istih je od 1.1. 2019. godine do 31.3. 2019. godine. u prostorijama općine Neum. Poljoprivredna gazdinstva koja ne izvrše godišnju prijavu stanja u navedenom roku neće moći aplicirati zaa novčane poticaje sa viših razina vlasti. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je: 036 880 226 Služba za gospodarstvo i financije DOKUMENTACIJA: PPP OBRAZAC