image image image

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-1565/16
Neum, 04.11.2016.godine

Temeljem članka 88., a u svezi sa člankom 17. stavak (1) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09), Odluke Općinskog vijeća Neum o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar I u Neumu („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj IV/16) i Procjene vrijednosti Ugovora o javnoj nabavi broj: 02-02-1565/16 od 04.11.2016. godine, donosi se

 POSEBNA ODLUKA
o pokretanju postupka za usluge izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana
Centar I Neum
, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Članak 1.

(1) Ugovorno tijelo Općina Neum, u skladu sa ukazanom potrebom, donosi posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabave usluga putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za  izradu izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar I Neum (Šifra jedinstvenog rječnika javnih nabava /CPV cod)  71240000-2 – Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja), a što podrazumijeva:  IZRADU URBANISTIČKE OSNOVE,  IZRADU NACRTA PLANA I  IZRADU PRIJEDLOGA PLANA, za slijedeće zone i objekte:

-        ZONA 1: OBJEKT FERIJALE,
-        ZONA 2: Područje obuhvata objekata CK, SALINAS I FEROELEKTRO,
-        ZONA 3: HOTEL SUNCE,
-        ZONA 4: HOTEL JADRAN I Postojeća lokacija zgrade Općine.

(2) Predmetna nabava nije predviđena u Proračunu Općine Neum za 2016.godinu niti u Planu nabava za 2016.godinu.

 Članak 2.

(1) Procjena vrijednosti nabave iz članka 1. ove Odluke iznosi 44.940,00 KM (četrdesetčetiritisućedevestočetrdeset KM i 00/100), bez uračunatog PDV-a.

(2) Temeljem Procjene vrijednosti  javne nabave,  za predmetnu nabavu koristit će se postupak Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda prema kriteriju „najniža cijena“ sukladno članku  64. i 89. Zakona o javnim nabavama i tenderskoj dokumentaciji.

 Članak 3.

 Predmetna nabava će biti financirana iz sredstava Općine Neum, koja će biti uvrštena u Proračun Općine Neum.

 
 Članak 4.

 Sukladno članku 1. i 2. ove Odluke, a u svezi sa člankom 88. stavak (1) Zakona o javnim nabavama i u svezi sa člankom 9. stavak (5) Naputka o uvjetima i načinu objavljivanja obavijesti i dostavljanje izvješća u postupcima javnih nabava u informacijski sustav „E-nabave“ („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 53/15), Općina Neum će uputiti Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u sustavu „E-nabave“  slijedećim registriranim dobavljačima:

1. INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ d.o.o. BANJA LUKA, Kralja Petra I Karađorđevića   

    92-98, 78000 Banja Luka ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.);

2. „ECOPLAN“ d.o.o. MOSTAR, dr.Ante Starčevića 3, 88000 Mostar (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.);

3. „IPSA“ d.o.o. SARAJEVO, Put Života bb, 71000 Sarajevo (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

 Članak 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Povjerenstvo za javne nabave Općine Neum, imenovano posebnim Rješenjem Načelnika općine Neum.

 Članak 6.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Općine Neum (www.neum.ba).

NAČELNIK OPĆINE:
Dr. med. Živko Matuško

viadinarica-bluetrail

Tko je Online

Imamo 48 gostiju i nema članova online

Statistika

Danas58
Jučer86
Tjedan315
Mjesec1861
Ukupno130617