Author: admin

Održana donatorska večer HNK Neum

Božićna donatorska večer HNK Neum, pod pokroviteljstvom načelnika općine Neum, dr. med. Živka Matuška, a uz prisustvo brojnih članova i prijatelja kluba, upriličena je u petak, 14. prosinca 2018., u svečanoj dvorani Grand hotela Neum.

Uvodni pozdrav i riječi zahvale na podršci, uputio je predsjednik HNK Neum, g. Milan Njavro koji je istaknuo da se iza HNK Neum nalazi najuspješnija godina do sada, a kao poseban uspjeh izdvojio je naslov jesenskog prvaka pionirske I. lige HNŽ-a, gdje su Pioniri Neuma ostavili iza sebe i HŠK Zrinjski i FK Velež. Njihov moto je reda, rad i disciplina, a kao krajnji cilj Njavro ističe stvaranje kvalitetnog čovjeka.

Read More

Održan koncert povodom punoljetnosti „Zvijezde mora“

Nekadašnja mješovita klapa, a danas Udruga građana „Zvijezda Mora“ proteklog vikenda obilježila je svoj dugogodišnji uspješan rad, a upravo zahvaljujući njihovom entuzijazmu, Neum je, kroz osamnaest godina bogatiji za brojna kulturno-zabavna događanja.

Treba istaknuti da su mnoga od njih nerijetko bila (i to još uvijek jesu) humanitarnoga karaktera. Koncert održan protekle nedjelje, u novoj dvorani Grand hotela Neum, poslužio je stoga kao dostojna zahvala svima koji su, prepoznavši važnost postojanja „Zvijezde Mora“, pomagali i sudjelovali u aktivnostima i manifestacijama održanih u organizaciji same Udruge, na čijem je čelu g. Mario Soldo.

Read More

NAJAVA: HNK “NEUM – Božićna donatorska večer

HNK „NEUM” Neum Vas poziva da svojim prisustvom i donacijom sudjelujete na donatorskoj večeri i zabavi u organizaciji našeg Kluba koja će se održati 14.12.2018.godine u sali „Grand hotela Neum” u Neumu sa početkom u 19,30 sati.
Kao najmlađi klub na ovim prostorima traže svoje mjesto na nogometnoj karti opredjelivši se na predani rad u omladinskoj školi gdje imamo 90 polaznika raspodjeljenih u 4 kategorije i
seniorsku ekipu sa 28 registriranih igrača.

Read More

Izvršena primopredaja radova na „Izgradnji pogona za preradu maslina – I. faza“

Dana 6. prosinca, 2018. godine izvršena je službena primopredaja radova na izgradnji pogona za preradu maslina – I. faza, o čemu je sačinjen i potpisan službeni zapisnik. Primopredaji radova nazočili su: načelnik općine Živko Matuško, direktor Ureda za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Halil Omanović, glavni inženjer Rifet Džambegović, pomoćnik načelnika Josip Njavro i predstavnik izvođača radova – poduzeća Eccon-inžinjering d.o.o. Čapljina, Vlatko Malić.

Read More

Odlukao izboru ponuditelja – Prometna infrastruktura Neum

U provedenom Otvorenorn postupku javne nabave za izvođenje radova na izgradnji prometne infrastrukture u centralnom dijelu grada Neum – 1 .faza, Tender broj: 02-02-1595/18, broj obavijesti o nabavi 841-1-3-44-3-23/18 od 31.10.2018.godine, od ukupno dva prijavljena i kvalificirana ponuditelja, za najpovoljnijeg ponuditelja odabran je dobavljač “Bogdanović” d.o.o. Neum, Zagrebačka 6, 88390 Neum, ID: 4227285710005 koji je, ocijenjen kvalificiranim, s ponuđenom najnižom cijenom u ukupnom iznosu od 104.996,38 KM bez PDV-a, odnosno 122.845,76 KM s PDV-om.

Više…

Odluka o utvrđivanju Nacrta Proračuna Općine Neum za 2019. godinu

Temeljem  članka 24. Statuta općine Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj 3/08 i 5/09), Općinsko vijeće Neum na sjednici održanoj  28.11.2018. godine donosi

 

O D L U K U
o utvrđivanju  Nacrta Proračuna
Općine Neum za 2019. godinu

 

 Članak 1.

Utvrđuje se  Nacrt Proračuna Općine Neum za 2019. godinu. Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci iznose 7.720.700,00 KM.

Članak 2.

Nacrt Odluke upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 10 dana od dana usvajanja ove Odluke.

Članak 3.

Nacrt Odluke iz čl. 1 ovog Zaključka bit  će objavljen na službenoj web stranici općine Neum.

 

Članak 4.

Pisana očitovanja, prijedloge i primjedbe na Nacrt Proračuna općine Neum za 2019. godinu, građani, udruge, pravne osobe s javnim ovlastima i druge pravne osobe, mogu u tijeku javne rasprave , dostavljati Načelniku općine Neum .

 

 Članak 5.

 Načelnik općine pripremit će i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje prijedlog Proračuna općine Neum za 2019. godinu vodeći računa o prijedlozima, primjedbama, mišljenjima i sugestijama iznesenim na javnoj raspravi te će podnijeti Općinskom vijeću pisano izvješće o rezultatima javne rasprave.

 

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  „Narodnom listu – službenom glasilu Općine Neum“.

 

OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Broj: 01-02-1718/18                                                                                        Predsjednik OV Neum:
Neum, 28.11.2018. godine                                                                                        Vinko Sentić

Prijedlog Zaključka o utvrđivanju nacrta Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u 2018 godini

Temeljem članka 24. Statuta općine Neum  („Narodni list – službeno glasilo općine Neum“, broj: 3/08 i 5/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 28.11.2018. godine, donijelo je

 

ZAKLJUČAK

 

Članak 1.

Utvrđuje se Nacrt Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u 2018 godini.
Sastavni dio ovog Zaključka čini Nacrt Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u 2018 godini.

 

Članak 2.

O Nacrtu Odluke o o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u 2018 godini provest će se javna rasprava u trajanju od 30 dana,

počevši od dana donošenja ovog Zaključka.

Članak 3.

Nacrt Odluke iz čl. 1 ovog Zaključka bit  će objavljen na službenoj web stranici općine Neum.

 

Članak 4.

Javnu raspravu će provesti Služba za stambeno-komunalne poslove izgradnju i razvoj općine Neum, koja će u navedenom razdoblju zaprimati pismene prijedloge i primjedbe.

 

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u  „Narodnom listu – službenom glasilu općine Neum“.

 

Broj01-02-1723/18 PREDSJEDNIK O.V. NEUM
Neum, 28.11.2018.godine Vinko Sentić