Javni oglasi i natječaji

Otvoren JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.06.2018.godine Tekst javnog poziva i obrasce za prijavu po ovom Javnom natječaju mogu se preuzeti na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH:

TEKST JAVNOG POZIVA http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkursi/Tekst%20JP%202018%201.pdf

OBRAZAC ZA PRIJAVU
1. http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkursi/OBRAZAC%20-%20I%202017-1_aplikacijski.pdf
2. http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkursi/OBRAZAC%20-II%202018-1_finansijski.pdf

Zainteresirane pravne osobe sa područja općine Neum, koje zadovoljavaju uvijete natječaja, mogu se obratiti Razvojnoj agenciji Nera za asistiranje i pomoć pri pripremi projektne dokumentacije za navedeni javni poziv, na e- mail: info-nera@neum.ba .

Javni poziv FMKŠ-a za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za transfere:

  • TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
  • TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
  • TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE
  • TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
  • TRANSFER ZA MLADE
  • TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (više…)

Javni natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za odabir korisnika grant sredstava u 2018. godini.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2018. godini. Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera, za 2018. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

(više…)

Javni natječaj Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu. Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 16. svibnja 2018. godine. Javni poziv dostupan je na web stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske: http://www.hrvatiizvanrh.hr/pdf/hmiu1692899762.pdf

Zainteresirani sa područja općine Neum, koji zadovoljavaju uvijete natječaja, mogu se obratiti Razvojnoj agenciji Nera za asistiranje i pomoć pri pripremi projektne dokumentacije za navedeni javni poziv, na e- mail: info-nera@neum.ba .

JAVNI POZIV za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Na službenim web stranicama Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, objavljen je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 25. 4. 2018. godine, a više informacija i popratne obrasce moguće je preuzeti na sljedećem linku: http://www.fmon.gov.ba/Konkurs/Index/79

(više…)

Javni natječaj za raspodjelu prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Federalno ministarstvo kulture i športa raspisalo je JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU. Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću odnosi se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na : promoviranje kulture i promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

(više…)

Objavljen drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Challenge fonda

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to change –C2C koji financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju.

Drugi javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda za inovativne poslovne ideje osigurava sredstva u iznosu od oko 3 milijuna eura koja su namjenjena za mikro, mala i srednja poduzeća sa područja Bosne i Hercegovine i Švedske, kao i za startup-ove sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog razvoja u BiH.

(više…)

Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu.

KOMPLETNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDJE

Javna rasprava o Planu upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju, uključujući monitoring nultog stanja za dionicu Neum – Stolac

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općina i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje magsitralnog puta M17.3 Neum – Stolac, da uzmu sudjelovanje u  

JAVNOJ RASPRAVI

o Planu upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju, uključujući monitoring nultog stanja za dionicu Neum – Stolac

koja će se održati u Hutovu (općina Neum), u prostorijama Osnovne škole u Hutovu 20.02.2018. godine u 15.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora.

Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: http://jpcfbih.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti sudjelovati u javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 20.02.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.
 
Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju, uključujući monitoring nultog stanja za dionicu Neum – Stolac
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja