ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku uredskog materijala u 2019. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku uredskog materijala u 2019. godini”.

Attachments