Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen poziv za ”POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU UGOSTITELJSKIH USLUGA".

Rok za dostavljanje ponuda 27.07.2015. godine (ponedjeljak) do 14,30 sati.

DOKUMENTACIJA:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU UGOSTITELJSKIH USLUGA

Kategorija: TENDERI