Prikaz # 
Naziv Datum kreiranja
TENDER: Izvođenje radova na horizontalnoj i vertikalnoj prometnoj signalizaciji javnih površina u Neumu 10 Travanj 2015
TENDER: IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 25 Ožujak 2015
TENDER ZA NABAVU ROBA-UREDSKE OPREME ZA SLUŽBE OPĆINE NEUM 25 Ožujak 2015
TENDER: IZVOĐENJE RADOVA NA POPLOČAVANJU ŠETNICE U NEUMU 17 Ožujak 2015
O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba-elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje javne rasvjete... 16 Veljača 2015
O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvršenje usluga preventivne sustavne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije... 13 Veljača 2015
O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na betoniranju dijelova lokalnih prometnih površina... 13 Veljača 2015
O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na nasipanju lokalnih cesta... 12 Veljača 2015
TENDER: IZVOĐENJE RADOVA NA NASIPANJU LOKALNIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA TAMPONOM I ODRŽAVANJU GRADSKIH PLAŽA 23 Siječanj 2015
TENDER: IZVOĐENJE RADOVA NA BETONIRANJU DIJELOVA LOKALNIH PROMETNIH POVRŠINA 23 Siječanj 2015
TENDER: NABAVA USLUGA PREVENTIVNE SUSTAVNE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH I DRUGIH POVRŠINA 23 Siječanj 2015
TENDER: NABAVA ELEKTROMATERIJALA I USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE U 2015. GODINI 23 Siječanj 2015