image image image

IZRADA AKCIJSKIH PLANOVA EE I OIE U NEUMU I MOSTARUU Neumu i Mostaru su u četvrtak 11.02.2016. i u petak 12.02.2016. održane radionice vezano za aktualnu izradu lokalnih Akcijskih planova u Neumu i Mostaru o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

Izrada Akcijskih planova se provodi u sklopu projekta “CB-GREEN; Prekogranično-zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje”.

Opširnije...

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu dijela uredske opreme za službe Općine Neum".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU DIJELA UREDSKE OPREME ZA SLUŽBE OPĆINE NEUM

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na betoniranju dijelova lokalnih prometnih površina na području općine Neum u 2016. godini".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA BETONIRANJU DIJELOVA LOKALNIH PROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE NEUM U 2016. GODINI

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na nasipanju lokalnih cesta i drugih javnih površina tamponom i održavanju gradskih plaža u 2016. godini".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA NASIPANJU LOKALNIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA TAMPONOM I ODRŽAVANJU GRADSKIH PLAŽA U 2016. GODINI

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na krpanju udarnih rupa i djelomičnom presvlačenju lokalnih cesta asfaltom u Neumu".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA KRPANJU UDARNIH RUPA I DJELOMIČNOM PRESVLAČENJU LOKALNIH CESTA ASFALTOM U NEUMU

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku uredskog materijala u 2016. godini".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU I ISPORUKU UREDSKOG MATERIJALA U 2016. GODINI

Više članaka ...

  1. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge subvencioniranja prijevoza učenika u 2016. godini
  2. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku goriva-nafte i naftnih derivata u 2016. godini
  3. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge tekućeg održavanja motornih vozila Općine Neum u 2016. godini