image image image

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
Dječji vrtić Neum

Na temelju članka 30. Zakona o predškolskom odgoju („Narodne novine HNŽ“ BROJ 5/2000) i članka 71. Statuta Dječjeg vrtića Neum, a sukladno odluci Upravnog vijeća br. 33-02/17 od 27.02.2017. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Neum raspisuje

Opširnije...

Bosna i HercegovinaOpćina Neum
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-01-02-244/17
Neum, 20.02.2017. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam II. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 03.03.2017 godine (petak) u dvorani „Grand hotela Neum“ u Neumu sa početkom u 09.00 sati.

Opširnije...

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljen ”PROGRAM SUFINANCIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA START UP 2017.".

DOKUMENTACIJA:

PROGRAM SUFINANCIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA START UP 2017.

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku uredskog materijala u 2017. godini".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU I ISPORUKU UREDSKOG MATERIJALA U 2017. GODINI

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku goriva-nafte i naftnih derivata u 2017. godini".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU I ISPORUKU GORIVA-NAFTE I NAFTNIH DERIVATA U 2017. GODINI

Promocija Akcijskog plan energetski održivog razvoja Grada MostaraU Gradskoj Vijećnici Grada Mostara u petak 10.2.2017. godine s početkom u 10.00 sati održan je posljednji, četvrti u nizu promotivnih događaja u sklopu projekta „CB-GREEN“.

Tim za energetsku učinkovitost Općine Neum, Grada Mostara i udruga Mare Nostrum iz Neuma proveli su ovu promotivnu aktivnost. Na Info pultu članovi EE tima su građane/ke informirali o samom projektu CB-GREEN, o korištenju obnovljivih izvora energije te energetskoj učinkovitosti.

Opširnije...

Više članaka ...

  1. PROMOTIVNI DOGAĐAJ U SKLOPU PROJEKTA CB-GREEN
  2. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge subvencioniranja prijevoza učenika u 2017. godini
  3. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge tekućeg održavanja motornih vozila Općine Neum u 2017. godini