image image image

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je rezultate javnog poziva za odabir programa i projekata koji će se sufinancirat iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine  2016. Godine. Aplikacijski obrasci za interventna sredstva po transferima:

Za transfer  obnove kulturnog i graditeljskog naslijeđa ministarstvo je odobrilo 43 projekta, među njima je i Općina Neum.

Opširnije...

Rezultati Javnog poziva Fonda za zaštitu okolišaFond za zaštitu okoliša FBiH objavio je rezultate javnog poziva za dodjelu grant sredstva iz područja zaštite okoliša za 2016.godinu. Sredstva je u sklopu ovog javnog poziva dobilo 75 aplikanata.

Za projekte zaštite prirode, te zaštite i remedijacije tla, sredstva su odobrena za 13 projekata, dok za uspostavljanje federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka uslove za dobivanje sredstava nije ostvario niti jedan aplikant.

Opširnije...

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o poništenju i otkazivanju postupka nabave za usluge izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana "Centar I" Neum".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O PONIŠTENJU I OTKAZIVANJU POSTUPKA NABAVE ZA USLUGE IZRADE IZMJENA I DOPUNA REGULACIJSKOG PLANA "CENTAR I" NEUM

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o poništenju i otkazivanju postupka nabave za usluge izrade Zoning plana gospodarske zone ,,Dubrava" u Općini Neum".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O PONIŠTENJU I OTKAZIVANJU POSTUPKA NABAVE ZA USLUGE IZRADE ZONING PLANA GOSPODARSKE ZONE ,,DUBRAVA" U OPĆINI NEUM

Temeljem članka 39. i 111. Statuta općine Neum („Narodni list-službeno glasilo općine Neum“,broj : 3/08 i 5/09), i članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima sa područja općine Neum,broj 01-02-1481/10 od 15.11.2010. godine Načelnik općine Neum raspisuje

NATJEČAJ
Za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Neum

Opširnije...

Konstituiran novi saziv Općinskog vijeća NeumDana 29.11.2016. godine u dvorani Grand hotela Neum održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Općinskog vijeća Neum. Potpisivanjem svečane prisege kao i izborom Predsjednika i zamjenika predsjednika konstituiran je novi saziv vijeća.

Sukladno rezultatima održanih lokalnih izbora, od ukupno 17 općinskih vijećnika, ušlo je 10 vijećnika HDZ-a BiH, 5 vijećnika HDZ-a1990, te 2 vijećnika ispred DF-a.

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je gosp. Vinko Sentić a za zamjenika predsjednika gosp. Ivan Krešić, obojica prijedloženi ispred Kluba HDZ-a BiH.

Opširnije...

Više članaka ...

  1. POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za nabavu niskonaponskog ormara javne rasvjete ,,Polača" Neum, putem izravnog sporazuma
  2. POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za usluge izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar I Neum, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda
  3. Održane radionice „Financiranje energetskih potreba lokalne zajednice“, „Učinkovito korištenje električne energije“ i „Pumpe i sistemi sa varijabilnom regulacijom frekvencije“