+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji ulice dr. Franje Tuđmana u Neumu

Općina Neum donijela je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji ulice dr. Franje Tuđmana u Neumu.

U provedenorn Otvorenom postupku javne nabave za za izvodenje radova na sanaciji ulice dr. Franje Tudrnana Neum,  od ukupno četiri zaprimljene kvalificirane ponude, za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač ,,HP INVESTING” d.o.o. MOST AR, Bisce polje bb, 88000 Mostar, koji je ocjenjen kvalificiranim i odabran prema kriteriju ,,ekonomski najpovoljnija ponuda” sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 137.040,00 KM bez PDV-a, odnosno 160.336,80 KM sa PDV-om, te ponuđenim rokom izvedbe radova od 5 dana i ponuđenirn jamstvenim rokom za izvedene radove od 60 mjeseci.

Odluka je dostupna u dokumentu ispod.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sanaciju ulice dr. Franje Tuđmana Neum

 

Skip to content