+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Delegacija EU u Bosni i Hercegovini objavila je III Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

Delegacija EU u Bosni i Hercegovini objavila je poziv za podnošenje projektnih prijedloga za “Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 koji se financira iz sredstava pristupne pomoći. Program IPA II CBC Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. je program teritorijalne suradnje koji se nastavlja na prethodnu programsku fazu, implementiranu u razdoblju 2007-2013.

Programom je obuhvaćeno područje od ukupno 30.367,33 km² i Sastoji se od 56 općina u Bosni i Hercegovini i 14 općina u Crnoj Gori.

Programski cilj je Održivi razvoj u prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore promovira se kroz provođenje zajedničkih projekata, temeljenih na učinkovitom korištenju komparativnih prednosti programskog područja. Ovaj cilj preveden je u sljedeće tematske prioritete:

TP1: Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalnog i kulturnog uključivanja preko granice;

TP2: Zaštita životne sredine, promoviranje adaptacije i ublažavanja klimatskih promjena, prevencija rizika;

TP3: Poticanje turizma, kulturne i prirodne baštine.

Program doprinosi postizanju cilja Strategija 2020 Jugoistočne Europe (SEE 2020) i Europa 2020 za pametni, održivi, inkluzivni i integrirani rast i postizanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije.

Podnošenje projektnih prijedloga predviđeno je najkasnije do 09.02.2021. godine u 16 sati.
Informativna sesija u bit će organizirana u online formi 12.01.2021. godine u 11 sati.
Tekst javnog poziva i popratna dokumentacija dostupna je na :

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1608713881944&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170435

Zainteresirani za dostavljanje projektnih prijedloga se prethodno moraju registrirati u sustav PADOR
(Detaljnije upute za registraciju u sustav PADOR dostupne su na: https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/procedures-and-document-financing-pador-guide-co-applicants14112014_en.pdf )

Svi prijedlozi projekata moraju predati preko PROSPECT sustava koji je dostupan na sljedećoj web adresi:Webgate.ec.europa.eu/prospect
(Detaljnije upute za sustav PROSPECT su dostupne na https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/user-manual-applicant-prospect-08082017_en.pdf )

 

Skip to content