+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Javni natječaj Općine Neum za dodjelu sredstava tekućih grantova nevladinim i neprofitnim organizacijama za 2022.godinu

Općina Neum raspisala je javni natječaj za dodjelu sredstava iz proračuna općine Neum.

Dodjela sredstava se vrši u skladu sa proračunom predviđenim sredstvima,  a realiziraju se sukladno članku 11. Odluke.

Pravo prijave na natječaj u okviru registrirane djelatnosti odnosno u skladu sa programskim ciljevima imaju:

 • Udruženja građana- nevladine organizacije, fondacije i vjerske zajednice,
 • Ustanove čiji je osnivač općina Neum

Za prijedloge koji nisu planirani Proračunom Općine Neum za tekuću godinu.

Kriteriji za dodjelu sredstava tekućih grantova iz Proračuna za 2022.godinu su:

 • Da je prijavljeni projekt od značaja za općinu Neum, odnosno da je namijenjen građanima Neuma
 • Da je projekt sačinjen u odgovarajućoj formi ( uvod, opis projektne ideje, ciljevi, ciljna grupa, način provedbe projekta, ciljna grupa, financijski plan)
 • Da podnositelj projekta ima prebivalište odnosno sjedište na području općine Neum
 • Da je podnositelj projekta sudjelovao ili sudjeluje u obilježavanju značajnih datuma i događaja općine Neum
 • Da ima tradiciju

Dodatni kriterij za projekte iz kulture:

 • Da promiče kulturne i vjerske vrijednosti karakteristične za naš kraj
 • Broj sudionika i očekivani broj posjetitelja
 • Postignuti uspjesi i prethodno iskustvo aplikanta u realizaciji kulturnih manifestacija

Dodatni kriterij za projekte iz oblasti sporta:

 • Uključenost mladih u udruženje
 • Dosadašnji uspjesi i rezultati športskog kluba
 • Ravnomjerna zastupljenost članstva po Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH
 • Stručne poslove u udruženju obavljaju osobe koje zadovoljavaju propisane zakonske uvjete

Prijavljeni projekti trebaju se odnositi na neke od slijedećih oblasti:

 • Kultura
 • Sport
 • Ostalo ( izgradnja i razvoj lokalne zajednice, socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita, obrazovanje i ekologija)

Prijava na javni poziv se podnosi Povjerenstvu za izbor projekata općine Neum.

Prijava treba sadržavati:

 1. Popunjen propisan prijavni obrazac
 2. Rješenje o registraciji
 3. ID broj
 4. Kopija osobne iskaznice voditelja projekta
 5. Potvrda banke o otvorenom računu ili karton deponiranih potpisa
 6. Opisno izvješće o realiziranim projektima za prethodnu godinu i opravdan utrošak sredstava za prethodnu godinu
 7. Završni financijski izvještaji (bilanca stanja i račun prihoda i rashoda) za prethodnu godinu, ovjereni od strane nadležne agencije (FIA)

 

Podnositelj prijave može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Rok za podnošenje prijava je 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Neum i službenoj Web stranici.

Javni natječaj i prijavni obrazac preuzmite u dokumentima ispod:

Javni natječaj - grantovi 2022

prijavni obrazac- grantovi 2022

Obrazac izvješća sredstava (1)

Skip to content