+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva

Raspisuje se javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Neum.

Član Općinskog povjerenstva imenuje se na rok od sedam godina , a mandat teče od dana davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na imenovanje.

Za člana Općinskog izbornog povjerenstva može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće opće i posebne uvjete:

Opći uvjeti:

– da ima pravo glasa
– da posjeduje odgovarajuću stručnost i iskustvo u provedbi izbora.

Posebni uvjeti:

a) da ima prebivalište u općini Neum
b) da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sustava studiranja sa najmanje 180 ECTS i
c) da posjeduje iskustvo u provedbi izbora.

Sve uvjete Javnog oglasa i obrazac- izjave OIP možete pogledati i preuzeti ispod.

Javni oglas OIP 2021

obrazac-izjave OIP

 

Skip to content