+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
JAVNI OGLAS za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnoga sjedinjavanja izbornih rezultata

Na temelju članka 2.13 stavak (1) točka 3. Izbornoga zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u svezi s člankom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 27/22), Općinsko izborno povjerenstvo Neum raspisuje

J A V N I   O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnoga sjedinjavanja izbornih rezultata

 1. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnoga tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog sjedinjavanja izbornih rezultata.

 

 1. Uvjeti za imenovanje:

Opći uvjeti:

 1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
 2. Za člana biračkoga odbora ne može biti imenovana osoba (članak 2.3. Izbornoga zakona BiH):
 3. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornoga zakona BiH;
 4. koja je član najvišega izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnoga odbora ili glavnoga odbora);
 5. koja je nositelj izabranoga mandata ili je član izvršnoga tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornoga zakona;
 6. koja je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
 7. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uvjeti:

–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III., IV. ili V. stupanj stručne spreme;

–    da ima prijavljeno prebivalište u Općini Neum.

III.  Potrebna dokumentacija:

 1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

 1. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnoga oglasa na oglasnoj ploči Općine Neum i web stranici Općine Neum.

 1. Tijelo za provedbu postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinsko izborno povjerenstvo.

 1. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva ili na web sranici Općine Neum.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u sjedište Općinskog izbornog povjerenstva s naznakom:

Općinsko izborno povjerenstvo Neum,

Kralja Tomislava 1

88390 Neum

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora – ne otvarati.”

Kandidati će, ako izborno povjerenstvo zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnoga oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave Općinsko izborno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Broj: 2/2022                                                                                   Predsjednik OIP Neum

Neum, 27.05.2022. godine                                                               Petar Raguž, dipl.iur.

 

Obrazac za prijavu preuzmite ispod:

SG3

 

Skip to content