+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA: I. REDOVNA SJEDNICA OV NEUM

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-110/21
Neum, 15.01.2021. godine

Na temelju članka 18. i članka 47. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09), na prijedlog Načelnika općine Neum, sazivam redovnu I. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 20.01.2021.godine (srijeda) u „Grand hotel Neum“ u Neumu sa početkom u 09.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Izvod iz Zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Neum za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine
  3. Prijedlog nacrta Odluke o usvajanju Proračuna općine Neum za 2021. godinu s obrazloženjem
  4. Prijedlog nacrta Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za 2021. godine
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Neum
  6. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNICA OV NEUM:
dr.sc. Daniela Matić

Skip to content