+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA : XXIII. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj: 1/09 i 4/21), na prijedlog Načelnika općine Neum, predsjednica Općinskog vijeća Neum saziva redovnu XXIII. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 05. travnja 2023. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

1. Izvod iz Zapisnika s XXII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum

2. Izvješće o radu za 2022. godinu:

a) Osnovna škola Kardinala Stepinca Neum

b) Srednja škola Neum

c) JU Dječji vrtić Neum

3. Informacija o radu za 2022. godinu:

– MUP HNŽ Policijska stanica Neum

4. Prijedlog Zaključka o primanju k znanju Izvješća o stanju lokalnih puteva za 2023. godinu

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada Gradskog javnog pravobraniteljstva Stolac za Općinu Neum za 2023. godinu

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanja člana Školskog odbora Osnovne škole Kardinala Stepinca Neum

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU „Dječji vrtić“ Neum

8. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum

9. Prijedlog Odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Neum

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt Statuta mjesne zajednice

11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana „Jazine“

12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana „Kamenice“

13. Prijedlog Odluke o uklanjanja ruševnih i/ili devastiranih građevina na području općine Neum

14  Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarske općine k.o. Gradac I i k.o. Čarići

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zamjeni nekretnina broj 01-02-815/22 od dana 29.03.2022. godine

16. Vijećnička pitanja.

 

 

PREDSJEDNICA O.V. NEUM                                            dr. sc. Daniela Matić

Skip to content