+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA : XXXII. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09, 4/21 i 10/23), na prijedlog Načelnika Općine Neum, sazivam redovnu XXXII. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 06. prosinca 2023. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Izvod iz Zapisnika s XXXI. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Zaključak o usvajanju Programa rada Općinskog načelnika i općinskih službi Općine Neum za 2024. godinu
3. Zaključak o usvajanju Programa rada Općinskog vijeća Neum za 2024. godinu
4. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Općine Neum za 2023. godinu (Rebalans II)
5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za razdoblje od 01.01.2023.-30.09.2023. godine
6. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Neum.
7. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content