+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA : XXXIII. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09, 4/21 i 10/23), na prijedlog Načelnika Općine Neum, sazivam redovnu XXXIII. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 20. prosinca 2023. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izvod iz Zapisnika s XXXII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Prijedlog Odluke o usvajanju proračuna za 2024. godinu
3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2024. godinu
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Neum za razdoblje 2023.-2030. godine
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2024. godinu
6. Prijedlog Odluke o novčanoj potpori rodiljama koje nisu u radnom odnosu za 2024. godinu
7. Prijedlog Odluke o prestanku rada Javne ustanove „Gradska ljekarna Neum“
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa tekućeg održavanja javnih dobara u gradu Neumu za 2024. godinu
9. Zaključak o usvajanju Programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2024. godine
10. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content