+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA : XXXIV. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09, 4/21 i 10/23), na prijedlog Načelnika Općine Neum, sazivam redovnu XXXIV. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 31. siječnja 2023. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Izvod iz Zapisnika s XXXIII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i Službi za upravu Općine Neum za 2023. godinu
3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Neum za 2023. godinu
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1m2 korisne stambene površine za 2024. godinu
5. Prijedlog Odluke o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovne i srednjih škola sa područja općine Neum
7. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Neum
8. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content