+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Neum domaćin sastanka predsjednika, tajnika i stručnih suradnika gradskih i općinskih vijeća Hercegovačko-neretvanske županije u organizaciji Misije OSCE-a u BiH

Neum je 12. lipnja bio domaćin sastanka predsjednika, tajnika i stručnih suradnika gradskih i općinskih vijeća Hercegovačko-neretvanske županije kojeg je organizirala Misija OSCE-a u BiH. Sastanak je održan u hotelu ‘Sunce’ u Neumu, a nazočili su mu predstavnici Neuma, Ravnog, Jablanice, Konjica, Čitluka i Prozor Rame.

Nakon uvodnog obraćanja dr.sc. Aida Premilovac održala je radionicu o oblicima sudjelovanja građana u donošenju odluka (definicije, normativni okvir, značaj), a iznesen je i presjek trenutnog stanja u jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-u (npr. normativni okvir kojim se regulira sudjelovanja građana; najčešći vid sudjelovanja građana; problemi i izazovi; dobre prakse i kreativna rješenja i sl.) Sudionici su prezentirali i sažetak aktivnosti nakon proteklog sastanka čija je tema bila revizija etičkih kodeksa u općinama i gradovima HNŽ-a.

Uslijedila je i rasprava o tekućim izazovima u općinama i gradovima te su izneseni konkretni prijedlozi i zaključci na kojima će nazočni predstavnici aktivno raditi do sljedećeg susreta.

Skip to content