+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku dijela uredske opreme

U provedenom postupku javne nabave putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za
nabavu dijela uredske opreme – namještaj za potrebe Općine Neum, od ukupno pet zaprimljenih i
kvalificiranih ponuda, za najpovoljnijeg ponuditelja, nakon provedene e-Aukcije, odabran je dobavljač
,,PROTIM” 0.0.0.SARAJEVO.

Ugovor o nabavi i isporuci po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 10
dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja, ukoliko na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nije uložena žalba.

Odluku možete pogledati i preuzeti u linku ispod.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu namještaja

Skip to content