+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i ugradnju uljare – stroja za preradu maslina u ulje

U provedenom Otvorenom postupku javne nabave za nabavu i ugradnju uljare – stroja za
preradu maslina u ulje Neum, Tender broj: 02-02-183 7 /21, za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač “ADRIAPROMET”
d.o.o. CAPLJJNA, JlB: 4227036090005, koji je, kao jedini ponuditelj ocijenjen kvalificiranim, sa
vodecom ponudom na konacnoj rang listi i odabran prema kriteriju ,,ekonomski najpovoljnija ponuda”
sa ukupnom cijenom u iznosu od 247.900,00 KM bez POV-a, odnosno 290.043,00 KM sa POV-om, te
ponuđenim rokom isporuke stroja od 120 dana i jamstvenim rokom za stroj od 24 mjeseca.

Kopletnu Odluku možete pogledati u dokumentu ispod.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i ugradnju uljare Neum

Skip to content