+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana II. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Dana 09. veljače 2021. godine (utorak) u „Grand hotel Neum“ u Neumu s početkom u 09.00 sati održana je II. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum i usvojene su sljedeće točke Dnevnog reda:

  1. Izvod iz Zapisnika s I. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Odluka o javnom prijenosu sjednica O.V. Neum
  3. Odluka o davanju suglasnosti na korištenje grba Općine Neum u pečatu Dječjeg vrtića Neum
  4. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Neum
  5. Odluka na davanje suglasnosti za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Neum
  6. Rješenje o imenovanju članova upravnog vijeća Doma zdravlja Neum
  7. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova upravnih vijeća/nadzornih odbora kojima je općina Neum osnivač
  8. Odluka o izvršenju Proračuna općine Neum za period 01.01.2018 – 31.12.2018. godine
  9. Odluka o izvršenju Proračuna općine Neum za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine
  10. Odluka o usvajanja Proračuna za 2021. godinu
  11. Odluka o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
  12. Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane naknade za opremu novorođenog djeteta za 2021. godinu
  13. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1m2 korisne stambene površine za 2021. godinu
  14. Odluka o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta
  15. Nacrt Odluke o usvajanju Općinskog plana upravljanja otpadom za razdoblje 2021. godine do 2025. godine
  16. Odluka o usvajanju programa tekućeg održavanja javnih dobara u gradu Neumu za 2021. godinu
  17. Odluka o suglasnosti Općinskom javnom pravobranitelju općine Stolac
  18. Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje Međudržavnog kanalizacijskog sustava Komarna-Neum-Mljetski kanal
  19. Odluka o stavljanju van snage urbanističkog projekta Jazine
  20. Odluka o pristupanju Izmjenama i dopunama Regulacijskog plana „Jazine-Kamenice“
  21. Odluka o načinu i uvjetima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom
  22. Zaključak o oglašavanju Općinskog vijeća nenadležnim za postupanje

Skip to content