+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XXXIV. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum

Redovna XXXIV. sjednica Općinskoga vijeća Neum održana je 31. siječnja 2023. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Na sjednici su usvojene sljedeće točke dnevnog reda :

1. Izvod iz Zapisnika s XXXIII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i Službi za upravu Općine Neum za 2023. godinu
3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Neum za 2023. godinu
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1m2 korisne stambene površine za 2024. godinu
5. Prijedlog Odluke o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovne i srednjih škola sa područja općine Neum
7. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Neum
8. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content