+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XXXV. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum

Redovna XXXV. sjednica Općinskoga vijeća Neum održana je 13. ožujka 2024. godine
(srijeda) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Na sjednici su usvojene sljedeće točke dnevnog reda :

1. Izvod iz Zapisnika s XXXIV. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru
3. Odluka o dopunama Odluke o reguliranju i sigurnosti prometa u općini Neum
4. Zaključak o primanju k znanju Informacije o radu Policijske stanice Neum
5. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog pravobranitelja o stanju i aktivnostima u
Općinskom pravobraniteljstvu
6. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Općine Neum za 2024.
godinu (Rebalans I)
7. Prijedlog Odluke o isknjižavanju osnovnih sredstava
8. Prijedlog Odluke o pristupanju dodjeli koncesije za korištenje javnog parkinga na
području općine Neum
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Neum
10. Zaključak o obustavi postupka
11. Vijećnička pitanja.

Skip to content