+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održna XIV. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Danas, 27.06.2022. godine (ponedjeljak) u „Grand Hotel Neum“  u Neumu s  početkom u 9,00 sati održana je XIV. redovna sjednica općinskog vijeća Neum.

Na sjednici je usvojen predloženi Dnevni red s jednom dopunom,  točka 2. Zaključak o uplovljavanju velikih brodova u neumski akvatorij.

D N E V N I    R E D

 1. Izvod iz Zapisnika s XIII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog Zaključka o uplovljavanju brodova u neumski akvatorij
 3. Prijedlog Zaključka o primanju k znanju Informacije o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša
 4. Prijedlog Zaključka o primanju k znanju Izvješća o stanju lokalnih puteva na području Općine Neum
 5. Prijedlog Zaključka o primanju k znanju Plana zaštite od požara Općine Neum
 6. Prijedlog Zaključka o primanju k znanju Plana zaštite od prirodnih i drugih nesreća Općine Neum
 7. Prijedlog Odluke o izvršenje proračuna Općine Neum za period od 01.01.-31.03.2022. godine
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za biljnu proizvodnju u općini Neum za 2022. godinu
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu zdravstvene zaštite animalne proizvodnje na području Općine Neum za 2022. godinu
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju turističke zajednice Općine Neum
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU „Dječji vrtić“ Neum o visini cijene usluge koje pruža JU Dječji vrtić Neum
 12. Prijedlog Odluke o održavanju manifestacija u okviru projekta „Neumsko ljeto 2022.“
 13. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom “Neumsko ljeto 2022.
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Neum 2023.-2028. godine
 15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana “Kamenice”
 16. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana “Jazine”
 17. Prijedlog Odluke o o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Neum za razdoblje 2010. godine do 2020. godine
 18. Prijedlog Odluke o utvrđenom javnom interesu za izgradnju Dalekovoda SNKB TS 35 kV Hutovo – TS Tunel Žaba
 19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o adresnom sustavu Općine Neum i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju na području grada Neuma
 21. Prijedlog Zaključka o prekidu postupka za dokup zemljišta
 22. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Neum neposrednom pogodbom Mirku Matuško
 23. Vijećnička pitanja.
Skip to content