+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Općini Neum 501 000 KM iz tekućih transfera Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH je na hitnoj telefonski održanoj sjednici 8. kolovoza donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih proračunomn FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskih kodova tekućih i kapitalnih transfera drugim razinama vlasti i fondovima – županije i općine. Općini Neum je od Vlade FBiH dodjeljeno 376 000 plus 125 000, odnosno ukupno 501 000 KM za Primorsku ulicu. 

Odlukom je utvrđena raspodjela 10.000.000 KM tekućih transfera i 29.000.000 KM kapitalnih transferi drugim razinama vlasti i fondovima – županije i općine, na ime dodjele financijske pomoći proračunima općina i gradova u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19, te za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Iznos od 10.000.000 KM se, na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih proračunomn FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim razinama Vlasti i fondovima – županije i općine“ – općine i gradovi dodjeljuje na principu solidarnosti, odnosno u jednakom iznosu od po 125.000 KM za 80 općina i gradova.

Na osnovu kriterija iz Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih ovogodišnjim proračunom FBiH Federalnom ministarstvu financija s ekonomskog koda „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – županije i općine” – općine i gradovi, a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz proračuna FBiH, utvrđena je raspodjela sredstava u iznosu od 28.999.305,81 KM za projekte u 76 općina i gradova.

Korisnici sredstava dužni su izvještaj o njihovom utrošku dostaviti Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Vlada FBiH će s načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, kojima će biti regulirana međusobna prava i obveze, a za njihovo potpisivanje je, uime Vlade FBiH, ovlaštena federalna ministrica financija.

Vlada će sredstva iz ove odluke doznačiti na depozitne račune općina i gradova u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Vlada FBiH je na sjednici 26. svibnja ove godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih proračunom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim razinama Vlasti i fondovima – županije” u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima županija za provođenje strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Skip to content