+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Služba za financije i gospodarstvo

Vicko Jogunica dipl. oec.

Pomoćnik načelnika

email

financije@neum.ba

Telefon

tel.: +387 (0)36 880 226
fax: +387 (0)36 880 214, 248
gsm: +387 (0)63 321 583

Služba za financije i gospodarstvo, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

^

obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad tijela državne službe

^

koordinira radom općinskih službi

^

surađuje između općinskog tijela uprave i drugih tijela državne službe i drugih pravnih osoba

^

prati i po potrebi koordinira realizaciju programa rada općinskog tijela uprave

^

odgovoran je za korištenje financijskih sredstava, kao i materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni.

^

osigurava izvršenje poslova po nalogu Općinskog načelnika

^

upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za rješavanje postojećih problema

^

pomaže Općinskom načelniku u rukovođenju službama za upravu, stručnim i drugim službama,

^

neposredno vrši poslove koji su mu Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji stavljeni u nadležnost

Sve dokumente Službe za financije i gospodarstvo možete elektronski popuniti i preuzeti na platformi eDokumenti

Skip to content