+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje

Goran Menalo dipl. iur.

Pomoćnik načelnika

email

graditeljstvo@neum.ba

Telefon

tel.: +387 (0)36 880 188
fax: +387 (0)36 880 214, 248
gsm: +387 (0)63 304 848

Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

^

rješava u upravnim stvarima, te obnaša upravne stručne i druge poslove iz oblasti urbanizma, graditeljstva i prostornog uređenja, cesta i komunalnih djelatnosti,

^

vrši inspekcijski nadzor iz oblasti urbanizma, graditeljstva, cesta i komunalnih djelatnosti,

^

vrši i druge poslove i zadaće koji su mu sukladno propisima stavljeni u nadležnost.

Sve dokumente Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje možete elektronski popuniti i preuzeti na platformi eDokumenti

Skip to content