+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Služba za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina

Smilja Konjevod, dipl. ing. geodezije

Pomoćnik načelnika

email

imovinsko.pravni.poslovi@neum.ba
katastar@neum.ba

Telefon

tel.: +387 (0)36 880 134
fax: +387 (0)36 880 214, 248
gsm: +387 (0)63 795 227

Služba za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina , u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

^

vrši ažuriranje katastarskog operata te održavanje i izradu katastra nekretnina,

^

vrši vještačenje za potrebe sudskih organa,

^

vrši potrebna snimanja stanja iz svog djelokruga,

^

uspostavlja, izrađuje i održava premjer katastra nekretnina, odražava katastar komunalnih uređaja,

^

vrši prijenos projekata na terenu u postupcima izvlaštenja (eksproprijacije), arondacije, komasacije, uzurpacije i drugih upravnih postupaka,

^

vrši parcelaciju zemljišta, premjeravanja i utvrđivanja premjera na zemljištu, unosi utvrđene premjere u planove premjera, te vrši njihovu tehničku obradu,

^

vrši javno izlaganje nekretnina u svrhu uspostave novog katastra nekretnina,

^

priprema podatke iz svog djelokruga rada za ostala tijela općinske uprave,

^

vrši poslove iz oblasti imovinsko pravnih odnosa.

Sve dokumente Službe za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina možete elektronski popuniti i preuzeti na platformi eDokumenti

Skip to content