+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Danica Glavinić dipl. oec.

Pomoćnik načelnika

email

opca.uprava@neum.ba

Telefon

tel.: +387 (0)36 880 186
fax: +387 (0)36 880 214, 248
gsm: +387 (0)63 795 214

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti , u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

^

obavlja administrativno pravne poslove za Općinsko vijeće i Načelnika općine,

^

obavlja upravne poslove iz oblasti rada, socijalne politike i obitelji

^

prati provođenje i izvršavanje propisa u općem upravnom postupku, ustrojstvu i radu državne uprave kao i o ostvarenju prava i izvršenju obveza građana, poduzeća, ustanova i drugih institucija pred općinskim organima uprave,

^

izvršava upravne i druge poslove iz oblasti građanskih pitanja, vođenje općeg biračkog spiska, registriranje mjesnih zajednica i organa uprave,

^

obavlja sve personalne poslove kao i poslove u oblasti radnih odnosa za sve službenike i namještenike službe,

^

vodi poslove pismohrane za službe , Općinsko vijeće i Načelnika općine,

^

osigurava uvjete za rad mjesnih zajednica u oblasti opće uprave,

^

prati i izvršava propise i analizira stanja i poduzima druge mjere u oblasti predškolskog , osnovnog i srednjeg odgoja, kulture, športa, socijalne skrbi i branitelja,

^

brine o provođenju zakona, uredbi i drugih propisa i općih akata Općinskog vijeća, Načelnika općine, Županije i Federacije,

^

surađuje sa ustanovama iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, kulture, športa, socijalne skrbi i branitelja,

^

prati stanje i poduzima mjere u oblasti zdravstvene zaštite , a koji su propisima stavljeni u nadležnost općine,

^

vodi postupak i donosi rješenja o sanitarnoj suglasnosti na projekat i sanitarnu suglasnost o uporabi izgrađenog objekta,

^

vrši inspekcijski nadzor u sanitarnoj, veterinarskoj i zdravstvenoj oblasti,

^

skrbi za osobe koje se nalaze u stanju socijalne potrebe,

^

koordinira prikupljanje, prijem i raspodjelu svih oblika socijalnih davanja na području općine,

^

prati stanje i predlaže mjere iz oblasti ostvarenja prava braniteljsko invalidske zaštite

^

koordinira rad svih udruga proizašlih iz Domovinskog rata,

^

vrši i druge poslove i zadaće koji mu se sukladno propisima stave u nadležnost.

Sve dokumente Službe za opću upravu i društvene djelatnosti možete elektronski popuniti i preuzeti na platformi eDokumenti

Skip to content