+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Služba za stambeno komunalne poslove izgradnju i razvoj

Josip Njavro mag. oec.

Pomoćnik načelnika

email

sskpir@neum.ba

Telefon

tel.: +387 (0)36 880 073
fax: +387 (0)36 880 185
gsm: +387 (0)63 795 190

Služba za stambeno komunalne poslove izgradnju i razvoj, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

^

vrši poslove uređenja i korištenja građevinskog zemljišta,

^

vrši ubiranje i usmjeravanje rente nastale prilikom dodjele građevinskog zemljišta na korištenje,

^

osigurava investicijsko tehničku dokumentaciju za potrebe uređenja građevinskog zemljišta i izgradnju objekata komunalne infrastrukture, priprema i ostvarivanje programa uređenja građevinskog zemljišta,

^

vrši osiguranje i korištenje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta i za ustupljeno građevinsko zemljište,

^

vrši pripremu i ostvarenje programa izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih lokalnih cesta i ulica u naseljima,

^

predlaže nacrt odluke o komunalnoj naknadi, naknadi za korištenje građevinskog zemljišta kao i drugih propisa iz svog djelokruga,

^

vodi evidenciju u dokumentaciju fonda građevinskog zemljišta, lokalnih putova i ulica u naseljenim mjestima,

^

organizira i izvršava tehničke i pripremne poslove izgradnje i razvoja grada i općine,

^

radi na održavanju stambenog fonda, te donosi rješenja o zakonom propisanim oblicima naknade iz stambene oblasti,

^

vrši pripremu i radi na ostvarenju programa održavanja i uređenja javnih gradskih površina,

^

organizira aktivnosti oko održavanja stambenog fonda,

^

vrši i druge poslove koji mu se sukladno zakonu stave u nadležnost.

Sve dokumente Službe za stambeno komunalne poslove izgradnju i razvoj možete elektronski popuniti i preuzeti na platformi eDokumenti

Skip to content