+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Tajnik Općinskog tijela uprave

Snježana Čuljak, dipl. iur.

Tajnik općinskog tijela uprave Općine Neum

email

snjezana.culjak@neum.ba

Telefon

036/880-214

063/159-444

Tajnik općinskog tijela uprave u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

^

obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad tijela državne službe

^

koordinira radom općinskih službi

^

surađuje između općinskog tijela uprave i drugih tijela državne službe i drugih pravnih osoba

^

prati i po potrebi koordinira realizaciju programa rada općinskog tijela uprave

^

odgovoran je za korištenje financijskih sredstava, kao i materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni.

^

osigurava izvršenje poslova po nalogu Općinskog načelnika

^

upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za rješavanje postojećih problema

^

pomaže Općinskom načelniku u rukovođenju službama za upravu, stručnim i drugim službama,

^

neposredno vrši poslove koji su mu Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji stavljeni u nadležnost

Sustav eDokumenti općine Neum omogućava Vam da elektronski popunite obrasce općinskih službi

Skip to content