ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za stambeno komunalne poslove, izgradnju i razvoj KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Josip Njavro, pomoćnik načelnikaTelefon: 036 880 073 | 880 185E-mail: sskpir@neum.ba SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela grobnog mjesta na...