Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Izdavanje uvjerenja

ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Nikola Matić, Stručni suradnik za pitanja braniteljaTel: 036/880-214e-mail: opca.uprava@neum.ba SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrđivanje da osoba ima određeni...

Ovjera kućne liste

ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Andrijana Pijević, Viši referent za opće poslove i uredsko poslovanjeTel: 036/880-214 lokal 203e-mail: opca.uprava@neum.ba SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda...

Potvrda o životu

ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Andrijana Pijević, Viši referent za opće poslove i uredsko poslovanjeTel: 036/880-214 lokal 203e-mail: opca.uprava@neum.ba SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda...