Služba za financije i gospodarstvo

Upis u registar pčelara

ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i financije KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Ivona Šimić Stručni suradnik za gospodarski razvitak Telefon: 036 880-226e-mail: financije@neum.ba SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u registar pčelara. PRAVNI OSNOV...