+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XXI. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

U petak, 27. siječnja 2023. godine u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati, održana je XXI. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum.

Na sjednici su usvojene sljedeće točke Dnevnog reda:

1. Izvod iz Zapisnika s XX. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Prijedlog Odluke o organizaciji i djelokrugu rada Općinskog tijela uprave Općine
Neum
3. Prijedlog Zaključka o primanju k znanju Programa rada Općinskog načelnika i
Općinskih službi Općine Neum za 2023. godinu
4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske ljekarne Neum
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt Statuta Turističke zajednice općine
Neum
6. Prijedlog Odluke o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalnih
uvjeta
7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana- zamjenika predsjednika
Povjerenstva za ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana- predsjednika Povjerenstva za
izbor i imenovanja
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana- zamjenika predsjednika
Povjerenstva za izbor i imenovanja
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana općine
Neum za razdoblje 2010.-2020. godine
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zamjeni nekretnina
12. Vijećnička pitanja.

Skip to content