+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XXIV. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum

Redovna XXIV. sjednica Općinskoga vijeća Neum održana je 28. travnja 2023. godine (petak) u „Hotelu Sunce“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Na sjednici su usvojene sljedeće točke dnevnog reda:

1. Izvod iz Zapisnika s XXIII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum

2. Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju sporta na području općine Neum

3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Neum za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za biljnu proizvodnju u Općini Neum za 2023. godinu

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu zdravstvene zaštite animalne proizvodnje na području Općine Neum za 2023. godinu

6. Prijedlog Odluke o općinskim upravnim pristojbama s tarifama

7. Prijedlog Plana korištenja javnih površina

8. Zemljišna politika:

a) Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta- Zdravko Previšić

b) Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište

c) Prijedlog Rješenja o izmjeni rješenja o dodjeli- Ivana Savić i dr.

9. Vijećnička pitanja.

 

PREDSJEDNICA O.V. NEUM

dr. sc. Daniela Matić

Skip to content