+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Izvješće u vezi sa prodajom imovine u Neumu

Povodom natpisa pojedinih medija o prodaji nekretnina u Neumu , koje se po tim navodima prodaju u sudskom postupku kao vlasništvo ovršenika Feroeketro d.d. Sarajevo , želimo objektivno izvijestiti javnost , kao i potencijalne kupce o nekim bïtnim činjenicama vezanim za status i okolnosti prodaje istih.
Prije svega ističemo činjenicu da nekretnine koje su predmet prodaje nisu vlasništvo ovršenika Feroelektro d.d. Sarajevo što nesporno potvrduje rješenje Federalne agencije za privatizaciju iz 2000. godine , u kojem je jasno navedeno da se imovina i pripadajući iznos kapitala Odmarališta Neum u Neumu i prodavnica u sklopu Odmarališta isključuju iz Aktivnog podbilansa poduzeća Feroelektro d.d. Sarajevo i da se državni Capital za prodaju umanjuje za pripadajući iznos kapitala koji se odnosi na ovu imovinu , zbog čega te nekretnine i ne mogu biti predmet prodaje u ovom postupku.

Isto tako postupak etažiranja tih nekretnina i upis pojedinačnih jedinica u korist Feroelektra
d.d. Sarajevo „kao vlasnika” proveden je protuzakonito, jer u tom postupku Općinski sud u Čapljini nije pribavio valjane dokaze o vlasništvu na nekretninama , kao ni uvjerenje o cjelovitosti Općine Neum
, pa se zbog toga nisu mogla donijeti zakonita rješenja o etažiranju. Osim toga postupak etažiranja proveden je i suprotno Odluci Općinskog vijeća Neum o etažiranju , kao i dokumentima prostornog uredenja općine Neum tj. Regulacijskim planom Centar I u Neumu kojim je na ovom lokalitetu previdena isključivo gradnja hotelskog sadržaja. Na sve ovo Općina Neum je blagovremeno upozorila sve sudionike u postupku etažiranja , da bi potom zbog svih navedenih razloga pokrenula sudski postupak radi poništenja takvih rješenja o etažiranju.

Netočna je informacija pojedinih medija da su prigovori Općine Neum i Županijskog javnog pravobraniteljstva HNŽ-e podneseni u ovrśnom postupku prodaje navedenih nekretnina , u kojima su pored ostalog istaknute i naprijed spomenute nepravilnosti koje tu prodaju onemogućavaju, odbačeni kao neutemeljeni , jer sud o tim prigovorima još uvijek nije donio odluku.
Nadalje ističemo da je i sam ovrśenik Feroelektro d.d. Sarajevo odmah nakon donošenja rješenja o ovrsi izvijestio sud da se radi o imovini koja je rješenjem Federalna agencija za privatizaciju iz 2000. godine isključena iz njegovog Aktivnog podbilansa , tj. nije privatizirana i da je u vlasništvu F BiH , a što je potvrdeno i od strane Federalnog pravobraniteljswa i to aktom iz 2008. godine kojim se ovršenik Ferelektro d.d. Sarajevo obavještava da imovina Odmarališta u Neumu nije bila predmetom privatizacije i da je ostala u vlasnîštvu F BiH , te da će se poduzeti sve potrebne mjere da se ostvari posjed i uźivanje vlasničkih prava na ovoj imovini od strane F BiH.

Posebno značajnom ističemo i činjenicu da su navedene nekretnine od 1996. godine u posjedu i pod kontrolom novoformiranog poduzeća UTP Odmaralište d.o.o. Neum koje je kod Višeg suda u Mostaru registrirano kao zasebno poduzeće od dijela procesa rada predratnog matičnog poduzeća Feroelektro d.d. Sarajevo. Prema važećoj zakonskoj regulativi nesporno je da je privatizacija ovog poduzeća u nadležnosti Agencije za privatizaciju HNŽ-e , zbog čega je Nadzorni odbor 1999. godine i uputio zahtjev toj Agenciji da se pokrene postupak njegove privatizacije.

Unatoč svemu naprijed navedenom Opčinski sud u Čapljini je nastavio postupak i donio zaključak kojim je odredio ročište za prodaju predmetnih nepokretnosti , pa stoga ovim putem apeliramo na we odgovorne institucije i pozivamo ih da u okviru svojih ovlasti poduzmu odgovarajuče mjere i radnje u cilju zaštite državne imovine i omogućavanja provodenja prostorno-planske regulative lokalne zajednice — Općine Neum , što je od iznimnog značaja za njen turistički razvoj i ukupno funkcioniranje.

Na kraju naglašavamo da je Općina Neum u posjedu svih dokumenata na koje se u ovom izvješču poziva , da će se o ovoj tematici i dalje ogIas”avati i poduzimati sve zakonom odredene mjere radi zaštite svojih interesa za koje smatra da su na ovaj način značajno narušeni , te da se ovakvom prodajom praktično državne imovine mogu proizvesti dalekosežne štetne posljedice na njenom području.

Skip to content