+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
JAVNI OGLAS radi sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za eksproprijaciju 

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine F BiH“ broj 70/07, 63/10, 25/12, 38/16), Načelnik Općine Neum, objavljuje

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva na

nekretninama predloženim za eksproprijaciju 

Izmjenama i dopunama Regulacijskog plana Surdup I i II usvojenim na sjednici Općinskog vijeća, utvrđen je javni interes za izgradnju izlaza na magistralni put ulice u naselju Surdup II. Općina Neum pristupa realizaciji navedenog projekta u koju svrhu će se provesti eksproprijacija potrebnih nekretnina uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

Pozivaju se vlasnici nekretnina označenih kao:

  1. dio k.č.br. 496 površine 669 m2
  2. dio k.č.br. 497 površine 863 m2
  3. dio k.č.br. 506 površine 566 m2
  4. dio k.č.br. 507 površine 353 m2
  5. dio k.č.br. 508 površine 94 m2

sve K.O. Neum,

radi pokušaja sporazumnog stjecanja prava vlasništva na navedenim nekretninama, a u svrhu  izgradnje izlaza na magistralni put ulice u naselju Surdup II.

Potrebno je da se zainteresirani vlasnik, javi u prostorije Službe za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina, radi dogovora o postizanju sporazuma o prenosu prava vlasništva i naknadi za nekretnine preko kojih je predviđena realizacija projekta, svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje pitanja  prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu s odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eskproprijacije pred nadležnom Općinskom službom.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.    

                                                                                                             NAČELNIK OPĆINE NEUM       

  Dragan Jurković, dipl.ing.agr.

Skip to content