+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
JAVNI POZIV MINISTARSTVA PRIVREDE HNŽ: „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po Odluc Vlade)“ za 2022. godinu

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2024. godine („Službene novine HNK“, broj: 7/21 i 8/22), stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)” utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2022. godinu, broj: 01-1-02-2819/22, od 21.10.2022. godine, a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini  („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 39/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti – de minimis pomoć („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede s pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)”
utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE. 

Potrebnu dokumentaciju i prijavni obrazac pronađite na web stranici Ministarstva privrede HNŽ-a OVDJE.

Napomena:
Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana (računajući od dana objave u „Službenim novinama HNK“, broj: 10/22, od 07.11.2022. godine), a to je zaključno sa 22.11.2022. godine.

 

 

Skip to content