+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije razvoja Općine Neum 2023.-2030. godine

Općina Neum poziva sve građane, poduzeća, ustanove, institucije kao i sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja općine Neum da sudjeluju u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije razvoja Općine Neum 2023.-2030. godine koja traje 15 dana u razdoblju od 16. studenoga 2023. godine do 30. studenoga 2023. godine. Završni događaj javne rasprave održat će se 30. studenoga 2023. godine (četvrtak) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 17,00 sati. Cilj Javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja Općine Neum za razdoblje 2023. – 2030. godine je da predviđena rješenja u Nacrtu Strategije razvoja budu dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama Općine Neum, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst Nacrta Strategije razvoja. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti najkasnije do 30. studenoga 2023. godine, direktno putem protokola Općine Neum ili u zatvorenoj omotnici adresirano na:

Općina Neum
Kralja Tomislava 1, 88390 Neum
S naznakom „Za Nacrt Strategije razvoja“

Općinsko vijeće Neum je Zaključkom broj: 01-02-3165/23 od 10.11.2023. godine dalo suglasnost na Nacrt Strategije razvoja Općine Neum za razdoblje 2023. – 2030. godine. Odlukom o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Neum 2023.-2030. godine („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 5/22 i 10/23) predviđeno je da će se nakon suglasnosti provesti javna rasprava i donijeti konačan Prijedlog Strategije razvoja koji će biti dostavljen Općinskom Vijeću Neum na razmatranje i usvajanje. U prilogu Javnog poziva nalazi se Nacrt Strategije razvoja Općine Neum 2023.-2030. godine.

NAČELNIK OPĆINE NEUM
Dragan Jurković, dipl.ing.agr.

Strategija razvitka Neum - KONACNO 14_11

Skip to content