+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA- IV. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednica
Broj: 01-02-1688/21
Neum, 06.07.2021. godine

Na temelju članka 18. i članka 47. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09), na prijedlog Načelnika općine Neum, sazivam redovnu IV. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 16. srpnja 2021. godine (petak) u „Grand hotel Neum“ u Neumu s početkom u 09.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Izvod iz Zapisnika s III. radne sjednice Općinskog vijeća Neum

2. Informacija o radu za 2020. godinu:
a) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Ispostava Neum
b) MUP HNŽ/K, Policijska stanica Neum

3. Informacija o stanju prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
4. Prijedlog Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi
5. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Neum za period od 01.01.-31.03.2021. godine
6. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova upravnih/nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih poduzeća kojima je Općina Neum osnivač
a) Upravno vijeće Gradske ljekarne Neum
b) Školski odbor Osnovne škole kardinala Stepinca Neum
c) Školski odbor Srednje škole Neum
d) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Neum“
e) Upravno vijeće JU „Muzej i Galerija Neum“
f) Nadzorni odbor JP „Mareco“ d.o.o.
g) Nadzorni odbor JP „Komunalno Neum“ d.o.o.
h) Nadzorni odbor Razvojne agencije „Nera“ d.o.o.
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova upravnih/nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih poduzeća kojima je Općina Neum osnivač
a) Upravno vijeće Gradske ljekarne Neum
b) Školski odbor Osnovne škole kardinala Stepinca Neum
c) Školski odbor Srednje škole Neum
d) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Neum“
e) Upravno vijeće JU „Muzej i Galerija Neum“
f) Nadzorni odbor JP „Mareco“ d.o.o.
g) Nadzorni odbor JP „Komunalno Neum“ d.o.o.
h) Nadzorni odbor Razvojne agencije „Nera“ d.o.o.
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za Kodeks
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju i sigurnosti prometa u općini Neum
10. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine
11. Zemljišna politika
12. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

NAPOMENA:

Sjednicu OV Neum možete pratiti uživo na službenom youtube kanalu Općine Neum!

Skip to content