+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Najava IX. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj: 1/09 i 4/21), na prijedlog Načelnika općine Neum, predsjednica O.V. Daniela Matić saziva redovnu IX. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 29.12.2021. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“  u Neumu s  početkom u 9,00 sati.

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

 D N E V N I    R E D

  1. Izvod iz Zapisnika s VIII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada Načelnika za 2022. godinu
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone godine
  5. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Neum
  6. Prijedlog Zaključka o obustavi postupaka procjene prometne vrijednosti nekretnine
  7. Vijećnička pitanja.
Skip to content