+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA: Redovna XVII. sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09 i 4/21), na prijedlog Načelnika Općine Neum, predsjednica Općinskog vijeća saziva redovnu XVII. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan  21.10.2022. godine (petak) u „Grand Hotel Neum“  u Neumu s  početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D:

  1. Izvod iz Zapisnika s XVI. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Informacija o dodijeljenim sredstvima i pravdanje istih za udruženja građana za 2021. godinu
  3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za razdoblje od 01.01.2022. – 30.06.2022. godine
  4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu Javnih priznanja Općine Neum
  5. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu manifestacije pod nazivom ,,Advent u Neumu 2022.”
  6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacijskog plana ,,Surdup I i Surdup II” u Neumu
  7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kriterijima za utvrđivanje visine naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje i za uređenje građevinskog zemljišta u općini Neum
  8. Vijećnička pitanja.

 

PREDSJEDNICA O.V. NEUM                   

      dr.sc. Daniela Matić

Skip to content