+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Najava: VIII. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum, na prijedlog Načelnika općine Neum, predsjednica Općinskog vijeća Daniela Matić saziva redovnu VIII. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 22. prosinca 2021. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“  u Neumu s  početkom u 9,00 sati.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Izvod iz Zapisnika s VII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna Općine Neum za 2022. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za 2022. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za period od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa tekućeg održavanja javnih dobara u gradu Neumu za 2022. godinu
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane naknade za opremu novorođenog djeteta u 2022. godini
 7. Prijedlog Odluke o novčanoj potpori rodiljama koje nisu u radnom odnosu
 8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o provođenju regulacijskog plana Centar II u Neumu
 9. Prjedlog Odluke o usvajanju Zoning plana za eksploatacijsko polje arhitektonsko- građevnog (ukrasnog) kamena „Crnoglav“
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora u slučajevima kada za to nije nadležno općinsko tijelo za prostorno uređenje
 11. Vijećnička pitanja.

 

Sjednicu možete pratiti u izravnom prijenosu na You Tube kanalu O.V. Neum.

 

 

Skip to content