+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA: XI. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum predsjednica Općinskog vijeća Neum, Daniela Matić saziva redovnu XI. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 16.2.2022. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“  u Neumu s  početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlaže sljedeći

D N E V N I    R E D

  1. Izvod iz Zapisnika s X. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Stolac za Općinu Neum za 2021. godinu
  3. Prijedlog Zaljučka o usvajanju Izvješće o radu Doma zdravlja Neum za 2021. godinu
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Neum za 2022. godinu
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće i naknada izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika Načelnika općine Neum
  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada državnih službenika i namještenika u Općini Neum
  7. Zemljišna politika
  8. Vijećnička pitanja.

 

 Sjednicu možete pratiti na službnom youTube kanalu Op

Skip to content