+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Najava: XIII. redovna sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09 i 4/21), na prijedlog Načelnika općine Neum, predsjednica Općinskog vijeća saziva redovnu XIII. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 27. travnja 2022. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“  u Neumu s  početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predložen je sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvod iz Zapisnika s XII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog Odluke o odobrenju kreditnog zaduženja
 3. Prijedlog Odluke o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Neum za period od 01.01.2021.-31.12.2021. godine
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Ustanove „Muzej i Galerija Neum“
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove „Muzej i Galerija Neum“
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU „Dječji vrtić“ Neum o otvaranju jedne skupine jaslica u JU „Dječji vrtić“ Neum
 8. Prijedlog Plana korištenja javnih površina na području Općine Neum za 2022. godinu
 9. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta
 10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Neum neposrednom pogodbom Nikoli Markoviću
 11. Vijećnička pitanja.

 

   PREDSJEDNICA O.V. NEUM                                                                                           

      dr.sc. Daniela Matić

 

 

Skip to content